تحقق برنامه اولویت محور در گروی تفویض اختیارات

تحقق برنامه اولویت محور در گروی تفویض اختیارات به گزارش مركز املاك رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران رویه های نامناسب و تمركزگرایی در انجام امور در سازمان شهرداری تهران را مانع تحقق برنامه های مدیریت شهری در فرصت باقی مانده دانست و اظهار داشت: بعنوان یكی از اعضای شورای شهر خویش را مكلف به حمایت تمام قد از شهردار تهران در جهت تحقق برنامه ها می دانم اما در صورت تعلل در اجرای برنامه ها و عدم تفویض اختیارات لازم برای تحقق آنها خویش را ملزم به استفاده از تمامی ظرفیت ها و حقوق قانونی شورا برای پاسخگو كردن شهرداری می دانم.به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق قبل از دستور خود با مبحث لزوم تفویض اختیارات ستاد شهرداری تهران به صف، اظهار داشت: کمتر از یک سال از عمر خدمت مدیریت شهری پنجم باقی مانده و زمان به سرعت برق و باد در حال سپری شدن است. مدیریت شهری پنجم در حالی ماه های آخر خدمت خویش را سپری می کند که در مقایسه با دوره های پیشین با مشکلات مالی بسیار و همه گیری کرونا دست و پنجه نرم می کند اما با همه این دشواری ها توانسته در این زمان گفتمان انسان محور خویش را در اداره شهر تثبیت کند.

وی افزود: گفتمانی که خویش را در رویکردهایی مانند فسادستیزی، رانت زدایی، کاهش جدی تأثیرات امضاهای طلایی، احترام به سرمایه های انسانی شهر، تصمیم گیری از مسیر کارشناسی، توجه به حقوق عمومی و توقف شهرفروشی، شفافیت و تقویت نظارت همگانی، صیانت از محیط زیست و باغات شهر، توسعه کمی و کیفی قلمروهای عمومی، پیاده محوری، بازآفرینی شهری و نهایتا محله محوری متجلی ساخته است. با این همه تجلی عینی و عملیاتی بعضی از این رویکردها هنوز به صورت کامل در سطح شهر برای شهروندان محسوس نشده که دلیل آن کامل اجرایی نشدن برنامه اولویت محور شورا و شهرداری است.

بروکراسی پیچیده و تمرکزگرا یکی از بیماری های مزمن مدیریت شهری تهران

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باردیگر اخطار می دهم که با وجود اراده در مدیریت شهری برای تحقق برنامه اما در عمل رویه های نامناسب موجود و تمرکزگرایی در انجام امور در سازمان شهرداری تهران مانع از تحقق برنامه ها در فرصت باقی مانده می شود، اظهارکرد: همانطور که استحضار دارید یکی از بیماری های مزمن مدیریت شهری تهران بلکه کشور ما بروکراسی پیچیده و تمرکزگرا است که ریشه در عوامل مختلف دارد و تبیین عوامل و ابعاد آن در این فرصت نمی گنجد. این تمرکزگرایی گرچه منافعی سیاسی و اتوریته سازمانی برای مدیران ارشد شهرداری به همراه داشته اما مسلما به زیان مردم شهر است چون که باعث کندی در تصمیم گیری و عقب ماندگی مدیریت شهر از تحولات سریع شهر، افزایش هزینه های اداره شهر، کاهش مشارکت پذیری و فاصله گیری بیشتر از پیش مدیریت شهری از دغدغه های اصلی مردم می شود. بنابراین ضروریست که هر چه سریعتر نسبت به شناسایی گره گاه هایی که براثر عدم تفویض اختیار در مناطق شهرداری بوجود آمده اند، اقدام نماییم و برای رفع آنها تصمیم گیری نماییم.

سالاری با اشاره به بازدیدهای مستمر و هفتگی خود از مناطق و دریافت دیدگاه های مدیران شهرداری و کارگروه های تخصصی در چارچوب شورای شهرداران، لیستی از ضروری ترین موارد تجدید نظر در فرآیندها و رویه های مدیریتی با رویکرد تفویض اختیار از ستاد به صف را عرضه کرد.

فهرستی از وظایف قابل تفویض از ستاد شهرداری به صف

وی لزوم تجدید نظر در فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها بخصوص قراردادهای عمرانی، لزوم تجدید نظر در فرایند برگزاری جلسات مناقصه، لزوم تجدید نظر در شیوه ارزیابی و تملک املاک و با رویکرد کاهش جدی زمان ارزیابی، کاهش بروکراسی موجود در صدورکفایت اسناد برگزاری مناقصه پروژه‏ ها، لزوم تجدید نظر در تمرکزگرایی فرایند پیگیری های حقوقی، تفویض اختیار انتصاب مدیران در سطح مناطق به شهرداران، تجدید نظر در سقف قرارداد مناطق با شرکت های تابعه، تفویض اختیار به شهرداران در مورد پذیرش مطالبات قطعی پیمانکاران بابت تضمین حسن اجرای تعهدات قراردادهای جدید را از موارد قابل تفویض دانست.

سالاری افزود: تفویض اختیار تحویل موقت و قطعی پروژه ها به مناطق، تفویض اختیار عقد قراردادهای معاملات متوسط به مناطق، تفویض اختیار به مناطق به منظور انعقاد قرارداد برای تهیه طرح‏های موضعی (حداقل تا سقف دو میلیارد ریال)، تفویض اختیار تنظیم (صورتجلسه کمیسیون تهاتر، فروش و اجاره و توافقنامه تهاتر) توسط منطقه (ارزیابی در ستاد- تصمیم گیری در صف)، واگذاری برخی امور اجرایی در بخش حمل و نقل به مناطق که همچنان در دست ستاد است، تفویض اختیار انجام برخی مناقصات و قراردادها در بخش فضای سبز و رفت و روب مناطق، تفویض اختیار در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی منطبق با مقتضیات هر منطقه، لزوم تجدید نظر در قاعده تجزیه معاملات در مورد پروژه های محله ای و کوچک مقیاس، لزوم کاهش تمرکز اعتبارات بودجه‏ سالیانه در ستاد، لزوم تخصیص بخش قابل توجهی از منابع حاصل از املاک مناطق به خود مناطق وتجدید نظر در فرایند صدور پروانه، پایانکارهمچنین پاسخگوئی به استعلامات در مناطق و سایر فرایندهای شهرسازی و معماری از دیگر موارد قابل واگذاری از ستاد به صف است.

غلبه ترس مفرط بر بدنه مدیریتی شهرداری به دنبال رویکردهای مچ گیرانه نهادهای نظارتی

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در مورد دیگر مواردی که لزوم تفویض دارند، اظهار داشت: نبود رویه ها و چارچوب ‏های تعریف شده برای برخی پروژه ها، وجود رویکردهای مچ گیرانه در نهادهای نظارتی و گاها متضاد با حقوق عمومی شهر، کندی بررسی طرح ها در کمیسیون ماده ۵ و ستاد شهرداری تهران باعث تأخیر در اجرای برنامه ها می شود و عملا با چنین رویکردهایی ترس مفرط بر بدنه مدیریتی شهرداری غالب شده است و رویکرد پاک کردن صورت مسئله و تصمیم گیری نهادینه می شود.

سالاری از قول یکی از مدیران شهرداری در هیات تخلفات اداری اظهار نمود: در دوره گذشته مدیریت شهری با وجود حجم زیادی از تخلفات طی یک بازه زمانی تنها ۱۷۰ پرونده در تخلفات اداری تشکیل شده است اما در این دوره در همان بازه زمانی ۱۴۰۰ پرونده در تخلفات اداری در جریان است که اساسا با این رویکرد هیچگونه انگیزه و اراده ای برای تعریف پروژه از جانب مدیران شهری باقی نمی ماند البته که اصل نظارت درست است.

وی خاطرنشان کرد: موارد ذکر شده علاوه بر اینکه در اجرای کلیه برنامه ها و پروژه های شهری ایجاد کندی و گره می کنند، در اجرایی شدن پروژه های کوچک مقیاس محله ای هم مانعی جدی بوجود آورده اند. با توجه به اینکه شورای شهر و شهرداری عزم خویش را جزم کرددند که در مدت کوتاه باقی مانده و با عنایت به تنگناهای مالی گریبانگیر مدیریت شهری، تمرکز خویش را بر اجرایی شدن پروژه های کوچک مقیاس محلی قرار دهند اما با عنایت به عدم تفویض اختیارات به مناطق، روند اجرایی این پروژه ها بسیار کند شده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: همه می دانیم که این پروژه ها با وجود ابعاد کوچک و بودجه و زمان کمی که لازم دارند اما به علت اینکه به مستقیم ترین نیازها و مطالبات شهروندان در کف محلات که در دوره های گذشته مدیریت شهری مغفول مانده اند، پاسخ می دهند، نیازها و مطالباتی که در دوره های گذشته مدیریت شهری مغفول مانده اند و کمتر مورد توجه بودند، بیشترین سطح رضایت شهروندان را به ارمغان خواهند آورد و کیفیت زیست شهری را ارتقا خواهند داد. این پروژه ها که به شکلی تبدیل به سنجه صحت آزمایی رویکردهای نوین مدیریت دوره پنجم بدل شده اند، درصورت محقق نشدن منجر به حس ناامیدی از عملکرد مدیریت شهری در بین شهروندان و از بین رفتن سرمایه اجتماعی رویکرد انسان محوری در مدیریت شهری خواهد شد.

سالاری تصریح کرد: لزوم دارد شهرداری تهران با اصلاح رویه های اجرایی و مدیریتی خود در جهت تفویض اختیارات به مناطق زمینه تحرک و سرعت بخشی به اجرای برنامه اولویت محور بخصوص پروژه های کوچک مقیاس محله ای را فراهم آورد.

عدم تحقق برنامه اولویت محور به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران اظهار داشت: عدم تحقق برنامه اولویت محور به هر بهانه ای ازجمله کمبود منابع مالی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و اعتقاد دارم با عنایت به ظرفیت های بالقوه و بالفعل قابل توجهی که در سطح مناطق و محلات شهر تهران برای تأمین منابع و درآمدها با رویکرد شورای پنجم و جناب عالی وجود دارد، ما می توانیم ۳ تا ۴ هزار پروژه محله ای مبتنی بر نیاز واقعی محلات را در همین مدت باقی مانده به سرانجام برسانیم.

وی در انتها اظهارکرد: بنده بعنوان یکی از اعضای شورای شهر خویش را مکلف می دانم تا در جهت تحقق برنامه ها به صورت تمام قد از شهر دار تهران حمایت کنم و البته که در صورت تعلل در اجرای برنامه ها و عدم تفویض اختیارات لازم برای تحقق آنها، در ایفای نقش نمایندگی و پاسخ به مطالبات مردمی خویش را ملزم به استفاده از تمامی ظرفیت ها و حقوق قانونی شورا به منظور پاسخگو کردن شهرداری می دانم.

منبع:

1399/07/29
23:38:43
5.0 / 5
1433
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین