درخواست مصرانه قرارگاه مبارزه با كرونا از مردم برای حفاظت از سلامت خود و جامعه

درخواست مصرانه قرارگاه مبارزه با كرونا از مردم برای حفاظت از سلامت خود و جامعه به گزارش مركز املاك قرارگاه عملیاتی مبارزه با كرونا در اطلاعیه شماره یك خود، ضمن مرور اقدامات بعمل آمده در سه هفته اخیر، از آمادگی های كافی دستگاههای مختلف عضو قرارگاه برای اجرای طرح جدید محدودیت ها، به اقشار مختلف مردم اطمینان خاطر داد.


به گزارش مرکز املاک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره یک قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا

حالا که با تاییدات الهی درآستانه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها، متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور هستیم، لازم است ضمن اطمینان خاطر به اقشار مختلف مردم از آمادگی های کافی دستگاههای مختلف عضو قرارگاه برای اجرای طرح جدید، نکات ذیل برای مزید استحضارمردم عزیز و شریف ایران، عموم مخاطبان واصحاب ارجمند رسانه اعلام شود:
۱- در طول ۹ ماه گذشته و از آغاز ورود بیماری به کشور تا پیش ازاین، اقدامات زیادی در جهت فاصله گذاری اجتماعی، آموزش، غربالگری، اقدامات بهداشتی و درمانی و فراهم آوردن زیرساخت سامانه های هوشمند مدیریت بیماری کرونا انجام گرفته است، اما روند افزایشی بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، لزوم اتخاذ تمهیدات تهاجمی، همه جانبه وهمگانی، برای مقابله با این بیماری را برای همگان آشکار و به گزینه ای اجتناب ناپذیرمبدل ساخته است. بر همین اساس، مردم، مسؤلان ومتخصصین مختلف کشور، اجرای اقدامات جدی و البته همه جانبه را مطالبه می کنند.
۲- درجهت پاسخ به این دغدغه ومطالبه مشترک مردمی وکارشناسی، در طول سه هفته اخیر، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، تلاش شد تا ضمن بررسی دقیقِ ظرفیت های قانونی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، هفت محور اصلی برنامه جامع کنترل بیماری درکشور شامل تشدید پروتکل ها و نظارت ها، تست گسترده وهدفمند، بیماریابی فعال، ارتقای آموزش واطلاع رسانی، حفاظت ازگروه های صدمه پذیر، تعیین محدودیت ها وتقویت درمان سرپایی، به صورت نهادمند پیگیری و از همه دستگاههای عضو قرارگاه ومسئول در هر زمینه، گزارش گیری جدی بعمل آمده است.
۳- درهمین مدت کوتاه همچنین، درجلسات مختلف ارتباط تصویری با استانداران، روسای دانشگاه های علوم پزشکی، ۴۵۰ فرماندار و رئیس شبکه بهداشت و ۱۱۰۰ بخشدار، درسراسرکشور، دغدغه ها، موانع وپیشنهادات مدنظرتمامی عناصرفعال درمدیریت مبارزه با بیماری درسراسرکشور، مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفته است.
۴- درهمین مدت؛ با پیگیری های بعمل آمده وبا تلاش وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دیگر بخش های ذیربط، شاهد افزایش تعداد تست ها درگام اول به حدوداً ۴۰ هزار و در ایام پیش رو، به یکصد هزارمورد در هر روز خواهیم بود که باآنکه این اقدام باعث افزایش آمار مبتلایان شناسایی شده خواهد بود، لیکن در عوض با شناسایی بیماران در مراحل اولیه بیماری، به تدریج از تعداد مرگ و میر ناشی ازبیماری خواهد کاست. ان شاا...
۵- قرارگاه همچنین، با بررسی دقیق طرح غربالگری محله محور و ارزیابی گزارش اجرای آزمایشی آن در استان کرمانشاه، درجهت کاهش مشکلات و ارتقای اثرگذاری آن تلاش نموده و این طرح که در اجرای برنامه شناسایی فعال بیماران، تسهیل روند قرنطینه بیماران، کاهش روند بستری بیماران در مراکز درمان و نهایتاً تحقق روند کاهشی مرگ ومیرهای ناشی از ابتلای افراد به کرونا، طراحی شده است، با کمک و نقش آفرینی سازمان بسیج مستضعفین، جمعیت هلال احمر، سازمان های مردم نهاد وکادر بهداشت ودرمان از روز شنبه، به مرور در مناطق مختلف کشور اجراء می شود.
۶- همچنین، بعنوان یک محور از هفت محور اصلی برنامه جامع مدیریت بیماری درکشور، برای اعمال محدودیت های مؤثردر کشور، با هدف تحقق معنادار فاصله گذاری اجتماعی، طرح پیشنهادی ازسوی کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مستقر در وزارت کشور، درتبادل نظربا ستاد، مورد بررسی نهائی قرار گرفت وپس ازکنکاش وبررسی های بسیار، نهایتاً، با تصویب جزئیات طرح در تعامل با دستگاههای مجری، طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها، متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور، آماده اجراء گردیده است.
۷- زمان آغاز اجرای طرح جدید محدودیت ها، از دقائق نخست صبح روز شنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۹ است وهرچند فعلاً مدت دو هفته برای اجرای آن اعلام شده، اما در عمل متناسب با روند و وضعیت شیوع و بروز بیماری درشهرها، که گزارش های تخصصی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مبنای تشخیص آن خواهد بود، طول دوره اعمال محدودیت ها بعد از دو هفته نخست، استمرار، تغییر ویا کاهش خواهد یافت.
۸- از آنجائیکه محدودیت های وضع شده به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده و مصوبات این ستاد با اذن مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، معادل مصوبات شورایعالی امنیت ملی است، مقررات وضع شده درحکم قانون است و ضمن آنکه عموم مسؤلان و مردم موظف به تبعیت از آن هستند، همه دستگاههای اجرایی هم باید نهایت تلاش خویش را دراجراء وتحقق عملی آن بکار بندند. برهمین اساس، اجرای محدودیت ها مشمول همه دستگاههای کشور در هرسه قوه مجریه، مقننه ومجریه خواهد بود.
۹- عملکرد همه مردم، مسؤلان ودستگاه ها در اجرای این طرح، که تنها هدف آن صیانت ازسلامت جامعه وپیشگیری ازقربانی شدن تعداد بیشتری از هموطنان عزیزمان در اثر بیماری کرونا است، دقیقا رصد می شود و روند اجرای آن به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
۱۰- درکنار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، به عنوان رکن مهم اجرایی و عملیاتی برنامه مبارزه با کرونا که همه بخش های مختلف کشور درخدمت آن هستند وهمچنین رسانه ها و در رأس آنها سازمان صدا وسیما که نقش بی بدیلی در اجماع سازی، اقناع و همراهی افکار عمومی را بر عهده دارند، مردم شریف ایران، رکن اصلی در تحقق اهداف مورد نظر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا را در جهت طرد و ریشه کنی این بیماری از خانه وکاشانه خود ومیهن عزیز اسلامی می باشند.
۱۱- تنها و تنها با رعایت حداکثری همه مقررات و ملاحظات مبارزه با بیماری کرونا ازسوی مردم است که می توان بیماری کرونا را کنترل و امیدوار بود که با تحقق ۷ محور به هم پیوسته برنامه جامع مبارزه با بیماری و همچون اجرای محدودیت های جدید، بیماری را در زمان بندی مناسبی مهار نماییم و در این مرحله، ظرف سه تا چهار هفته، نخستین طلیعه های نتایج فداکاری ها و همدلی های عمومی مردم را شاهد باشیم. درخواست صمیمانه ومصرانه قرارگاه از همه مردم صبور و بصیر این است که بدقت مراقب خود، خانواده خویش واطرافیان خود باشند وبعلاوه با اجرای مقررات بهداشتی و رعایت محدودیت ها، از سلامت جامعه خود صیانت نمایند.
۱۲- درمراحل پیش رو؛ متناسب با روند اجرای برنامه های مبارزه با کرونا، اطلاعات مورد نیاز از راه اطلاعیه های قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا وحسب لزوم اطلاعیه های کمیته های تابعه ستاد ملی، به استحضارخواهد رسید.
درانتها با ابراز مراتب سپاس و احترام به فرد فرد اعضای کادربهداشت و درمان کشور که در خط مقدم مبارزه با کرونا درحال جانفشانی هستند، از محضر پروردگار قادر متعال، صحت وسلامت و بهروزی همه این عزیزان، علو درجات شهدای سلامت، شفای عاجل وکامل مبتلایان والتیام آلام خانواده های قربانیان ویروس منحوس کرونا را مسألت داریم.

پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹
کمیته اطلاع رسانی قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا5.0 / 5
1135
1399/09/01
12:50:40
تگهای خبر: ارزیابی , استان , جمعیت , خانه
این پست مرکز املاک را می پسندید؟
(1)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین