عضو شورای شهر تهران خبر داد

صعود درآمدی شهرداری تهران در سه ماهه اول ۱۴۰۱

صعود درآمدی شهرداری تهران در سه ماهه اول ۱۴۰۱ مرکز املاک: یک عضو شورای شهر تهران از صعود درآمدی شهرداری تهران در سه ماهه اول 1401 آگاهی داد.


به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، ناصر امانی بعد از استماع گزارش خزانه دار شورای شهر تهران اظهار داشت: در خردادماه آنطور که شهرداری گزارش کرده اتفاق بزرگی افتاد. در دو ماهه اول سال کل درآمد شهرداری طبق گزارش قبلی خزانه دار شورا، ۱۸۸۹ میلیارد تومان بود اما در سه ماهه ۵۱۳۰ میلیارد تومان شده است. یعنی در خرداد ۳۲۴۱ میلیارد تومان فقط از محل درآمدها کسب کرده و به منابع خودش افزوده است که قریب به دو برابر دو ماهه اول سال است. این یک نکته قابل توجه است که اگر فرصتی بود معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گزارش دهد که چه اقدام خاصی در خردادماه شده است.
وی افزود: واگذاری دارایی های سرمایه ای دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۲۵۷۰۰ میلیون تومان بوده و سه ماهه ۴۴۶۰۰ میلیون تومان شده است. یعنی فقط در خرداد ماه ۱۹ میلیارد تومان به این منبع درآمدی شهرداری اضافه شده است. در بخش واگذاری دارایی های مالی در دو ماهه ۱۶۸ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان درآمد کسب شده بود، در سه ماهه ۲۹۷ میلیارد تومان شده است. یعنی در خرداد فقط ۱۲۸ میلیارد تومان، چیزی حدود به این دو ماهه اول سال ما در این بخش برای شهرداری منابع کسب کرده اند.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در مجموع در دو ماهه فروردین و اردیبهشت کل درآمد شهرداری ۲۰۸۳ میلیارد تومان بوده و در سه ماهه ۵۴۷۱ میلیارد تومان شده است. جمعا حدود ۳۳۵۰ میلیارد تومان در خرداد به درآمدهای شهرداری تهران اضافه شده است.

امانی اشاره کرد: با فرض این که شهرداری در هر فصل باید ۲۵ درصد از درآمدهای خودش را کسب کند برآورد این است که شهرداری باید در این سه ماهه ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می کرده؛ باتوجه به ۵۴۷۱ میلیارد تومان حدود ۷ هزار میلیارد تومان ما در سه ماهه اول کسری داریم. به فرض این که ما کل درآمد شهرداری را به شکل مساوی تقسیم نماییم که در هر فصل ۲۵ درصد درآمد کسب کند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در بخش هزینه نقدی که ابلاغ گردیده ۲۲۵۰۰ میلیارد تومان، نقدی عمرانی که ابلاغ گردیده ۱۶۱۰۰ میلیارد تومان، اوراق و وام ۴۲۰۰ میلیارد تومان و جمعاً ۴۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی در بخش هزینه ای در این سه سر فصل ابلاغ گردیده، عملکرد ثبت شده در این گزارش ۲۹۱ میلیارد تومان است. یعنی کم تر از یک درصد است و ما بر طبق این گزارش عملکرد داشتیم در صورتیکه واقعاً این نیست. معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران کل حقوق و مزایای کارکنان شهرداری را می دهد و فقط دو یا سه سازمان مانده که اعتبار می گیرند و خودشان حقوق پرداخت می کنند. اگر این پرداخت حقوق را هزینه تلقی کنند، میزان عملکرد از ۶۸ صدم درصد خیلی بیشتر خواهد شد. یعنی اگر ما خوشبینانه بگوییم شهرداری بدون افزایش ۱۰ درصد در سه ماهه اول هر ماه ۱۲۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت کرده است، ۳۶۰۰ میلیارد تومان به ثبت هزینه اضافه می شود.

امانی اظهار داشت: ما در بخش هزینه ای مثل همیشه با یک ناسازگاری هزینه ای مواجه هستیم و ثبت هزینه ها همیشه با واقعیت فاصله دارد. ضمن این که ما همیشه در بخش هزینه شهرداری ها که فقط هم خاص شهرداری تهران نیست و مشکل دولت هم هست، در بودجه همیشه به درآمدها توجه می کنیم؛ اهتمام می نماییم درآمدها را اضافه و کسب نماییم. در بخش مدیریت کردن بر هزینه ها به طور معمول توجهی نمی گردد.
به گفته ی ایشان، موضوع بعدی مربوط به بخش پرداخت اوراق و وام است که اگر برمبنای بودجه سالیانه بخواهیم عمل نماییم و فرض هم این باشد که ۴۲۰۰ میلیارد تومان امسال محقق شود تسویه بدهی های شهرداری تهران ده ها سال زمان می برد. اگر حدود ۶۰ هزار میلیارد طبق اظهارات معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران فقط بدهی بانکی مان باشد، ما امسال فقط ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای تسویه پیش بینی کرده ایم اگر بر ۶۰ هزار میلیارد تقسیم نماییم چیزی قریب به ۱۵ سال طول خواهد کشید، ضمن این که در این ۱۵ سال هم حتما بدهی هایمان هم زیادتر خواهد شد. به اعتقاد من ما در بخش بدهی ها باید فراتر از بودجه عمل نماییم. من طی تذکری به شهرداری تهران اعلام نمود که میزان قطعی بدهی ها و راهکاری که برای تسویه پیش بینی کرده اند را به ما اعلام کنند که متأسفانه هنوز چیزی اعلام نشده است.

امانی اشاره کرد: اعتبار غیر نقدی در دوره چهارم ۳۰ درصد بود. یعنی ۷۰ درصد بودجه مان نقد بود و ۳۰ درصد آن غیر نقد بود. متأسفانه پس از آخر دوره ما، با آن جوی که در دوره پنجم مقابل بودجه غیر نقدی ایجاد کردند خود ما هم تحت تأثیر قرار گرفتیم. امسال بودجه غیر نقدی مان را ضمن این که کم کردیم عملکرد شهرداری هم نشان میدهد که هنوز نتوانسته خودش را از زیر این دفعه سنگینی که مقابل بودجه غیر نقدی در شهرداری ایجاد کردند خارج کند. خیلی از شما بهتر از خود بنده می دانید که خیلی از پروژه های عمرانی و توسعه شهر تهران از محل بودجه غیرنقدی به سرانجام رسید اما عملکرد ما امسال تا حالا ۱۰ میلیارد تومان در بخش بودجه غیر نقدی بوده است. چرا باید عملکرد غیر نقدی منطقه یک ما صفر باشد؟ چرا باید عملکرد غیرنقدی منطقه ۲ ما صفر باشد؟ مناطق اصلی که بار تامین درآمد شهرداری تهران را برعهده دارند در بخش غیر نقدی همیشه جلو بوده اند و این سبب شده کل شهرداری متأسفانه در بخش غیر نقد عقب بیفتد. تکلیف بودجه غیر نقد یک وجه مشترکی بین ما و شهرداری است که هر دوی ما باید روی آن متمرکز شویم و ان شاء الله این قسمت را از رکود خارج نماییم.

عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در صفحه ۵ از گزارش خزانه دار بحث درآمدهای پایدار و ناپایدار را گزارش کرده اند که بنظر می رسد همچنان موضوع مربوط به مالیات ارزش افزوده و همین طور عوارض ناشی از توسعه شهری که همان عوارض مربوط به حوزه شهرسازی است که فعلا بیشترین نقش را در بخش درآمدهای هم پایدار و هم ناپایدار ایفا می کند.

وی با اشاره به بحث کسری بودجه در شهرداری تهران اظهار داشت: ما یک نمودار از ۱۰ سال قبل تهران داریم. سه ماهه اول ۱۵ درصد، سه ماهه دوم ۱۵ درصد، سه ماهه سوم ۳۰ درصد و سه ماهه چهارم ۴۰ درصد درآمد شهرداری تهران را در شهرداری در ده سال قبل کسب می کردیم. اگر مبنا این تقسیمی که عرض کردم باشد کسری بودجه ما در سه ماهه اول کسری قابل توجهی نیست یعنی ۵۷۵۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری تهران با این فرض محقق می شود. درآمد کسر شده ۵۱۳۰ میلیارد تومان است و حدود ۵۳۰ میلیارد تومان کسری داریم؛ بر طبق این فرض نه برمبنای این که ما ۴ فصل را مساوی ۲۵ درصد تقسیم نماییم. اتفاقی که در خردادماه افتاده این است که؛ ۳۵۳۰ میلیارد تومان به درآمدهای شهرداری اضافه شده است، آیا قفل حوزه شهرسازی باز شده است؟ یا آن مصوبه ای که شورای شهر به شهرداری داد برای کسب پذیرش فیش های تا آخر ۲۵ اسفند ۱۴۰۰؟

امانی اشاره کرد: اگر این فرض را بگیریم که ما در سه ماهه اول ۱۵ در سه ماهه دوم ۱۵ سه ماهه سوم ۳۰ و سه ماهه چهارم ۴۰ درصد تحقق درآمد داریم؛ ما می توانیم در سه ماهه دوم همان ۵۷۵۰ میلیارد تومان درآمد، در سه ماهه سوم ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان و در سه ماهه چهارم ۱۵۳۳۰ میلیارد تومان درآمدهای شهرداری را محقق نماییم.1401/05/11
22:21:37
0.0 / 5
180
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین