محدودیت های ترافیکی نوروز ۱۴۰۲ از جانب مرکز مدیریت راه ها

محدودیت های ترافیکی نوروز ۱۴۰۲ از جانب مرکز مدیریت راه ها مرکز املاک: بنابر اعلام مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت های ترافیکی ایام نوروز ۱۴۰۲ از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.به گزارش مرکز املاک به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با عنایت به پیشبینی وضعیت تردد و اقدامات کنترل ترافیک تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ و ارتقا ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی از روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا پایان روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ به شرح ذیل اجرا خواهد شد.
الف) محدودیت های کلی
۱- عبور و مرور انواع موتور سیکلت در روزهای اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه ها و بزرگراه ها، محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و سایر محورهایی که لزوم ایجاب نماید ممنوع می باشد.
۲- در تمامی محورهای برون شهری که در روزهای فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می گردد، عبور و مرور انواع تریلر، ناوگان ترانزیتی، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی، بهداشتی، کودهای شیمیایی، ضد عفونی کننده و کالاهای اساسی( گندم، جو، برنج، سویا، دانه های روغنی و..) یا دارای مجوز از پلیس راه راهور فراجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.
۳- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنا حاملین مواد سوختی، بهداشتی، کالای اساسی و دارای مجوز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ در کلیه محورهای برون شهری کشور ممنوع می باشد.
ب) محدودیت های محوری
۱- محور کرج – چالوس
۱-۱) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.
۱-۲) تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲: ۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه تاریخ های ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ساعت ۲۴: ۰۰ همان روز، از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶: ۰۰ تاریخ های مذکور الی ساعت ۲۴: ۰۰، از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد
بود.۱-۳) تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲: ۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه تاریخ های ۲، ۳، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و۱۴۰۲/۰۱/۱۴ الی از ساعت ۰۲: ۰۰ صبح روز پس از کرج میدان امیرکبیر و ابتدای آزادراه تهران-شمال (انتهای بزرگراه آزادگان) به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶: ۰۰ تاریخ های مذکور الی ساعت ۰۲: ۰۰ صبح روز بعد، از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.
تبصره:
در صورت افزایش حجم تردد در آزاد راه تهران – شمال و احتمال کندی ترافیک در داخل تونل ها با بیان مأمورین مستقر در محل مسیر جنوب به شمال یا شمال به جنوب به صورت مقطعی از ایتدای آزاد راه در هر دو مسیر مسدود خواهد شد.
۲- محور هراز
۲-۱) تردد انواع تریلر در محور هراز همچنان ممنوع می باشد.
۲-۲) تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنا حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶: ۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ الی ساعت ۰۲: ۰۰ صبح روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و از ساعت ۶: ۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ الی ساعت ۰۲: ۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ از رودهن به آمل و بالعکس ممنوع می باشد.
۲-۳) تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲: ۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ساعت ۲۴: ۰۰ همان روز، از آب اسک به رودهن ممنوع بوده و با بیان مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از رودهن به آب اسک به صورت یکطرفه خواهد
بود.۲-۴) تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵: ۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه تاریخ های ۲، ۳، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ الی ساعت ۲۴: ۰۰ همان روز، از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و با بیان مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳: ۰۰ تاریخ های مذکور الی ساعت ۲۴: ۰۰ از آب اسک به رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.
۳- محور تهران-فیروز کوه – قائم شهر
الف) تردد انوع تریلرها از ساعت ۱۲: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از مسیر جنوب به شمال محور تهران-فیروز کوه – قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.
ب) تردد انوع تریلرها از ساعت ۰۶: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه تاریخ های ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از مسیر جنوب به شمال محور تهران-فیروز کوه – قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.
ج) تردد انوع تریلرها از ساعت ۰۶: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه تاریخ های ۳ و ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر-فیروز کوه – تهران و بالعکس ممنوع می باشد.
د) تردد انوع تریلرها از ساعت ۰۶: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه تاریخ های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر-فیروز کوه – تهران و بالعکس ممنوع می باشد.
۴- آزاد راه کرج – قزوین
تردد انواع تریلر و کامیون در راه کرج به قزوین از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ومسیر قزوین به کرج هم از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۲، ۳، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ممنوع می باشد.
۵- محور قدیم قزوین – رشت و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع است:
۵-۱) از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۲۵، ۲۶، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵-۲) از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۱، ۴، ۱۰، ۱۳ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۶- محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع است:
۶-۱) از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶-۲) از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۱، ۴، ۱۰، ۱۳ و ۱۴۰۲/۱۴/۰۱
۷- محورهای آزادراهی و بزرگراهی مشهد - قوچان، مشهد - سبزوار، مشهد - تربت حیدریه و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع است:
۷-۱) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۲: ۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷-۲) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۲: ۰۰ تاریخ های ۳، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۳
۸- محور فاروج - شیروان - بجنورد - چمن بید - جنگل گلستان و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع است:
۸-۱) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۳: ۰۰ تاریخ های ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸-۲) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۳: ۰۰ تاریخ های ۴، ۵، ۱۱ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۳
۹- محور گلوگاه - گرگان - جنگل گلستان - چمن بید و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع است:
۹-۱) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹-۲) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۳
۱۰- محورهای یزد - طبس، طبس - اصفهان، بیرجند - قائن و بالعکس
تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع است:
۱۰-۱) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۲: ۰۰ تاریخ های ۲۷، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰-۲) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۲: ۰۰ تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱۱- محورهای اصلی استان بوشهر
تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷: ۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد.
۱۲- محور دالکی-کنارتخته (بوشهر – شیراز)
تردد انواع تریلر و کامیون و کامیونت به استثنا حاملین مواد سوختی در ساعات و تاریخ های ذیل در این محور ممنوع است:
۱۲-۱) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ تاریخ های ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۲-۲) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱۳- محور ساحلی بوشهر-بندرریگ- گناوه
تردد انواع تریلر و کامیون و کامیونت به استثنا حاملین مواد سوختی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ الی پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ممنوع می باشد.
۱۴- محورهای پلدختر - اسلام آباد و خرم آباد - پلدختر و بالعکس
تردد کلیه اتوبوس ها در محور خرم آباد – پلدختر از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ الی پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ممنوع بوده و مسیر آزاد راه خرم آباد – پل زال بعنوان مسیر جایگزین تعیین می شود.
۱۵- محورهای قدیم کاشان-قم و بالعکس، اراک-قم، قدیم قم-تهران
تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری (تریلر، کامیون و کامیونت) در ساعات و تاریخ های ذیل در این محورها ممنوع می باشد.
۱۵-۱) از ساعت ۰۷: ۰۰ الی ساعت ۲۴: ۰۰ روزهای جمعه و یکشنبه تاریخ های ۰۴ و ۱۴۰۲/۰۱/۱
پ) محدودیت های محمولات ترافیکی
۱- حمل و نقل محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور دریافت کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تا ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و از ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تا ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ و همینطور از ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ تا ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ممنوع می باشد.
۲- صدور مجوز عبور برای خودرو های ترافیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ممنوع می باشد.
تبصره: برای تاریخ های ۵ و ۶ و ۹ و ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ صرفا برای محمولات ترافیکی دارای لزوم ملی حسب تشخیص مراجع صادر کننده، مجوز عبور محموله صادر می شود.
ت) محدودیت های خودرو های ترانزیت حامل مواد سوختی
ورود و تردد کلیه خودرو های ترانزیت مواد سوختی از ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و از ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تا ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ و همینطور از ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ تا ساعت ۰۷: ۰۰ بامداد روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ممنوع می باشد. ضمن این که خودرو های مذکور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۴۰۲ صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود.
تبصره: وسایل نقلیه مبحث این بند از ضوابط مندرج در ردیف ۲ بند الف) محدودیت های کلی (درصفحه یک) مستثنی هستند.
ث) اعمال محدودیت های پیشبینی نشده
در صورت احتیاج به اعمال محدودیت های پیشبینی نشده در محورهای زیر پوشش استان ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، رؤسای پلیس راه استان ها با هماهنگی پلیس راه راهور فراجا و به صورت مقطعی و منطقه ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می کنند.
مراتب توسط پلیس راه راهور فراجا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا اطلاع داده می شود.
تبصره:
در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محورهایی که در آنها محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیشبینی شده است، رؤسای پلیس راه استان ها با هماهنگی پلیس راه راهور فراجا می توانند ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ های در نظر گرفته اقدام نمایند.

1401/12/25
12:53:06
0.0 / 5
195
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین