چرایی حل نشدن مشكلات جوانان؛

جوان ایرانی، ابزار سیاسی یا ظرفیتی برای توسعه

جوان ایرانی، ابزار سیاسی یا ظرفیتی برای توسعه مركز املاك: تهران - جوانان بخش اعظمی از جامعه امروز را تشكیل می دهند اما متاسفانه به عقیده بعضی از كارشاسان، ظرفیت این قشر برای دستیابی به توسعه مورد توجه قرار نگرفته و تنها بعنوان ابزاری برای دستیابی به منافع سیاسی درنظر گرفته می شوند.


دیدگاه ها و نیازهای جوان امروز با نسل های گذشته بسیار متفاوت می باشد، در دنیای امروز كه با انواع شبكه های ارتباطی احاطه شده، این قشر بخش عمده ای از اطلاعات، نیازهای شناختی و آموزشی خویش را با استفاده از این شبكه ها، فضای مجازی و شبكه های اجتماعی تامین می كنند.
بسیاری از كارشناسان و فعالان اجتماعی از جوانان بعنوان ظرفیتی قابل توجه برای دستیابی به توسعه یاد می كنند، با این وجود آنان معتقدند مسئولان در برنامه ریزی، سیاستگذاری و تصمیم گیری توجهی به این قشر نكرده و سخن از جوانان تنها در حد شعار بوده و گاهی برای پیشبرد اهداف سیاسی از جوانان یاد می كنند و اقدام عملی برای بهره مندی شایسته از این ظرفیت در جهت دستیابی به توسعه صورت نمی گیرد.
همچنین به عقیده بعضی از كارشناسان، جوانان با مشكلات و چالش های متعددی روبرو هستند و متاسفانه راهكاری برای حل مشكلات آنان هم عرضه نمی گردد. به باور این كارشناسان، جوانان بدون شناخت از جامعه و نقش و وظایف خود، تنها به دنبال سهم خواهی هستند و شناختی درستی هم از مطالبه گری ندارند.
خانه شهریاران جوان بعنوان بخشی از شهرداری تهران با تشكیل كارگروه صلح شهری تلاش دارد ضمن توانمندسازی و آگاه بخشی جوانان نسبت به توانمندی ها و ظرفیت های خود، آنان را با نقش و وظایف خود در جامعه آشنا كرده و دستیابی به توسعه فردی و اجتماعی را در شهر تهران بهبود ببخشد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در نشستی با حضور محمد ابویی مدیرعامل خانه شهریاران جوان، ملیحه خلقی فعال اجتماعی و مشاور خانه شهریاران جوان، آتنا ناصری متخصص روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه و عباس سفاریان فعال اجتماعی حوزه جوانان، چالش ها و مشكلات جوانان در دنیای امروز و چگونگی بهره مندی از این ظرفیت برای توسعه كشور را مورد بررسی قرار داد.

* تعاریف دوره جوانی و نیازهای متفاوت جوانان
محمد ابویی مدیرعامل خانه شهریاران جوان در ابتدای این نشست با اشاره به پیچیدگی مبحث جوانان در حوزه سیاستگذاری با عنایت به تفسیرها و تعاریفی كه مسئولان از این قشر دارند، اظهار داشت: برخی حوزه جوانی را برپایه سن و طبق پروتكل های بین المللی بین 14 تا 29سال تعریف می كنند هرچند پروتكل بین المللی در بخش هایی تغییر كرده و دوره جوانی به دوره اشتغال و ازدواج تعریف شده است.
وی اضافه كرد: برخی دیگر دوره جوانی را بعنوان یكی از دوره های بسیار اثرگذار در شكل گیری شخصیت فرد، سیر تعالی وی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد نظر قرار می دهند كه هر 2 دیدگاه حوزه جوانان را بعنوان یك حوزه موثر و اثرگذار قلمداد می كنند.
ابویی، جوانان را عامل تغییر و تحول و مهمترین سرمایه و ركن برای دستیابی به توسعه پایدار دانست و اظهار داشت: متاسفانه امروز این قشر بعنوان سرمایه اجتماعی كه می تواند تاثیر بسیاری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و كارآفرینی داشته باشد، كمتر مورد توجه قرار می گیرد كه این مورد یكی از چالش های جدی است.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان اضافه كرد: اگر با همكاری نهادهای مختلف برای رشد و تعالی جوانان در حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و كارآفرینی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و بسترسازی لازم صورت بگیرد، كشور در مسیر دستیابی به توسعه مبتنی بر فرهنگ بومی، دینی و اسلامی خود سوق پیدا خواهد كرد، در غیراینصورت تغییری در كشور صورت نخواهد گرفت و اگر هم صورت می گیرد، نهادینه نخواهد شد.
وی با تاكید بر تغییر رویكردها، اعتقادات و باورها بر بهره مندی از ظرفیت جوانان در پیشبرد اهداف جامعه اظهار نمود: در سیاست های كلان كشور جز برنامه سوم توسعه كه بحث سازماندهی جوانان برای حوزه های اجتماعی و فرهنگی و اصل تولید تشكل ها و نهادهای مدنی مطرح بود، در هیچ دوره ای برای حوزه جوانان، سیاست مشخص، واحد و كاربردی نداشتیم.
ابویی اظهار داشت: ما در حوزه مدیریت شهری معتقدیم برای دستیابی به اهدافی همچون فرهنگ شهروندی، شهر توسعه یافته، هوشمند و شهری آرامش بخش و بانشاط هیچ فرصتی بهتر از بهره مندی از ظرفیت جوانان و متقابلا بهره گیری جوانان از ظرفیت مدیریت شهری نیست و اگر در این حوزه، برنامه ریزی لازم صورت نگیرد، پتانسیل، انرژی و هیجانات جوان مدیریت نشود، تهدید بسیار جدی برای كلان شهرهایی مانند تهران خواهد بود.
وی با اشاره به نقش موثر مدیریت شهری در تربیت نیروهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشت، سلامت، محیط زیست جهت استفاده از این ظرفیت، افرود: خانه شهریاران بعنوان پاتوقی برای حضور سرمایه اجتماعی جوانان در شهر با هدف تربیت نیروی دوستدار شهر و كسب توانمندی ها و مهارت هایی كه این نیرو باید برای زندگی در شهر بعنوان شهریار و مشاركت كننده در اداره شهر داشته باشد، تشكیل شده است.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان، تولید زمینه برای ارتباط دوسویه شهر و فرد و كارآموزی و كارآفرینی اجتماعی را از دیگر اهداف شكل گیری این نهاد عنوان نمود و اظهار داشت: امروزه تعبیر می گردد مفاهمه و درك متقابلی بین جوانان و مسئولان، تصمیم گیران و تصمیم سازان وجود ندارد و مسئولان به جوانان باور ندارند، به عقیده من مسئولان حق دارند.
ابویی اضافه كرد: جوانان دهه های 50 و 60 تمام تلاششان این بود كه مهارت های لازم را كسب كنند اما امروز جوانان فرصت كسب مهارت های لازم جز در حوزه آی تی كه مربوط به نسل خودشان است را ندارند و در حقیقت فرصت مهارت آموزی در آموزش و پرورش و دانشگاه به آنان داده نشده است.
وی اظهار داشت: با این حال، امروز بدنه مدیریت شهری می تواند فرصت كارآموزی و كارآفرینی را برای جوانان و دانشجویان فراهم كند و خیلی از امور شهری در حوزه های محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و شهرسازی به این قشر سپرده گردد تا كسب درآمد حداقلی هم برای جوانان و دانشجویان باشد.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان با اشاره به اینكه جوان امروز جویای شغل است كه برای او كسب هویت، عزت نفس و امنیت را به دنبال خواهد داشت، اظهار نمود: اگر دیدگاه مدیریت شهری و مسئولان سیاستگذار برای بهره مندی از ظرفیت جوانان به دور از كارهای ویترینی تغییر كند، شاهد اتفاقات بسیار خوبی خواهیم بود.
ابویی با اشاره به اینكه ما جوانان را بی برنامه، بی سیاست و بدون زیرساخت در جامعه رها كردیم، اظهار داشت: با عنایت به ناكامی هایی كه این قشر با آن روبرو است، روان، ذهن و باورهایشان دچار تزلزل و سردرگمی شده است.
وی اضافه كرد: با این حال، من معتقدم برپایه فرموده رهبر معظم انقلاب در خصوص اینكه «من به این نسل بیشتر باور دارم»، این نسل با وجود ناملایماتی كه با آن مواجه می شود، یكی از محكم ترین و با اراده ترین نسل های انقلاب است و هر زمان كه خواسته ایم در رویدادهای سیاسی و اجتماعی مشاركت كرده اند اما مشكل اینجاست كه نتوانسته ایم از این ظرفیت برگرفته از اراده ملی و خدمت، بهره مند شویم.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان تصریح كرد: ما نیاز داریم كه خودباوری و هویت بخشی را به نسل جوان كه منجر به صلح درونی و در نهایت صلح اجتماعی می شود، نهادینه نماییم.

*متفاوت بودن دیدگاه ها و انتظارات جوانان نسبت به دوره های گذشته
ملیحه خلقی مدیر باشگاه جوانان شهر و مشاور خانه شهریاران جوان هم در ادامه مورد توجه قرارنگرفتن جوانان در جامعه را ناشی از تربیت خانواده ها و والدین دانست و اظهار داشت: ما در خانواده ها با تربیت متفاوت تری از دهه های 50 و 60 مواجه هستیم، والدین امروزه تلاش دارند با عنایت به سختی ها و مسائلی كه خودشان با آنها مواجه بودند، همه امكانات را برای فرزندانشان فراهم نمایند.
وی اظهار داشت: برپایه این نوع تربیت، برخورد جوانان با جامعه متفاوت خواهد بود و آنان با عنایت به امكانات و ابزارهای مختلف در دسترس با جستجو در فضای مجازی می توانند به راحتی به دانش و مهارت های مختلف دست پیدا كند و در این شرایط احساس می كنند كه صاحب دانش و مهارت شده و نیازی به آموختن و گذراندن دوره كارورزی ندارند.
خلقی با اشاره به ایجاد فضا و شرایط لازم برای بهره مندی از ظرفیت و توانایی جوانان اضافه كرد: امروز این قشر در مقایسه با نسل گذشته به علت اینكه مهارت و دانش لازم را گام به گام كسب نكرده، با شنیدن «نه» خسته می گردد و علاقه مند است كه وقتی برای اولین بار وارد یك محیطی می شود، او را پذیرا باشند در غیراینصورت او سرخورده می گردد.
مدیر باشگاه جوانان شهر اظهار نمود: علاوه بر این خانواده ها در جریان تربیت باید مهارت هایی را بیاموزند و با چگونگی گفت و گو با نسل جدید آشنا شوند و به جوان فرصت یادگیری و تجربه اندوزی بدهند تا وی در یك فضای ایزوله رشد نكند.

*توسعه صلح فردی، راه حلی برای حل مشكلات جوانان
آتنا ناصری متخصص روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه هم در ادامه این نشست با اشاره به شرایط جامعه اظهار داشت: به عقیده من هرچند از شرایط موجود ملول و مغموم می شویم اما همه امور در جامعه درست است، از نظر فردی و اجتماعی عوامل مختلفی سبب تولید شرایط موجود شده اند.
به گفته وی، معمولا تراژدی های مختلفی جوامع انسانی را در برمی گیرد، تراژدی به مفهوم قصه غم انگیزی است كه مقصر مشخصی ندارد، در این شرایط عوامل به صورت حلقوی بر هم اثر می گذارند و برپایه نتیجه بدست آمده درمی یابیم كه سناریو درست پیشرفته است.
این مدرس دانشگاه، وجود مشكلات در جوامع انسانی را طبیعی دانست و اضافه كرد: به عقیده من، ما دوران گذار مسائل اقتصادی و اجتماعی را ضمیمه این مشكلات می نماییم، آنها غیرطبیعی به نظر می رسد و در مقایسه جامعه خود با سایر جوامع، نتیجه می گیریم كه در حالت اضطرار خاصی هستیم.
ناصری با انتقاد از صدمه شناسی افراطی و نادرست مسائل و مشكلات توسط كارشناسان، اظهار نمود: روان انسان مبحث ها را بسیار هوشمندانه طراحی می كند و وقتی نمی خواهد اراده و عمل داشته باشد، مانع را آنقدر بزرگ طراحی می كند كه نمی تواند راهكاری برای مقابله با آن داشته باشد و مدام ملول تر می گردد.
این متخصص روانشناسی سلامت اظهار داشت: از لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی، چه در گذشته و حال، جوامع دائم در حال تجربه دوران های مختلف هستند اما محتوا و فرم آن متفاوت می باشد و به عقیده من صدمه شناسی كافی است و باید متخصصان كه امیدوار به آینده هستند راهكارهای درستی را برای حل این مشكلات عرضه كنند.
وی با مقایسه جامعه امروز با دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران پس از جنگ تحمیلی، همه ابعاد جامعه، صنعت، فرهنگ و آموزش عالی نیاز به سازندگی داشت، مسئولان و والدین به خصوص نسل پدران مشغول ساختن و كار شدند. ما اكنون كاری به نتیجه نداریم كه چقدر می تواند همه گروه ها را راضی كند اما به علت نبودن پدران، ما در حوزه مردانگی پسران مشكل داریم.
ناصری با اشاره به متفاوت بودن نسل امروز با نسل گذشته اضافه كرد: اراده و عمل این نسل كم و مطالبه گری او بدون آموزش افزایش پیدا كرده، جوان امروز برای دستیابی به امكانات و تحقق خواسته های خود به علت نداشتن تنظیم هیجانی، نمی تواند به روش درست تری آن را بیان كنند و خواسته ها و مطالباتش به یك بحران تبدیل می گردد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تشكیل كارگروه صلح فردی در زیرمجموعه خانه شهریاران جوان برای ارتقای توانمندی و آگاهی جوانان در جهت تولید شرایط مناسب در جامعه، اظهار نمود: عوامل مختلفی سبب تولید مشكلات جوانان شده و به علت چندعاملی بودن مشكلات، در این كارگروه برنامه های توسعه فردی با عنایت به ابعاد مختلف زیستی، جسمی و روان شناختی جوانان و مشكلات جامعه به خصوص شهر تهران تدوین شده است.
وی با اشاره به اینكه در كارگروه صلح فردی به جای صدمه شناسی راهكارهایی برای حل مشكلات جامعه عرضه خواهد شد، اظهار داشت: در این كارگروه ضمن ارتقای شاخص های سلامت جوانان، شاخص های توسعه پایدار به طورعملیاتی تعریف، اجرایی و پیگیری می گردد و تلاش داریم برای حل مشكلات گام های كوچك اما عملی برداریم.
ناصری، ابراز وجود و مورد توجه قرارگرفتن را از نیازهای جوانان دانست و اظهار نمود: اگر ما تعریف درستی از خصوصیت های جوانان نداشته باشیم، آنان برای ابراز وجود به روش های غیرمتعارف روی می آورند. ما با فطرت و خصوصیت های مهم یك سن نباید مبارزه نماییم و اگر یك مسئول یا والدین با خصوصیت های فطری موجود مبارزه كند، حتما به شكست محكوم می گردد.
این متخصص روانشناسی سلامت با انتقاد از اینكه حل نشدن مشكلات در جامعه به نبود زیرساخت ها ارجاع داده می شود، اضافه كرد: من می دانم كه زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی بسیار اثربخش است اما ما برای تغییر شرایط موجود، به زیرساخت ها دسترسی نداریم، زیرساخت ها یك دنیایی هستند كه نمی توانیم به صورت دقیق آن را مشخص نماییم، هر جا توانستیم به صورت دقیق حتی یك راه حل كوچك مشخص نماییم، باید به آن اكتفا كرد و پیش رفت.
وی از واگذاری و ارجاع حل مشكلات به نهادهای كلان هم انتقاد كرد و اضافه كرد: تمام كابینه دولت، با اراده فرد تولید شده، آنها هم یك فرد هستند، دولتمردان از جای دیگری نیامدند، آنها هم یكسری انسان هستند كه تحت تاثیر همین تربیت و فضا یكسری موقعیت پیدا كردند و حق امضا دارند

*ناامیدی و بی هویتی از مشكلات جوانان است
عباس سفاریان فعال اجتماعی هم در ادامه این نشست، ناامیدی نسبت به وضع موجود و آینده، بی هویتی به علت نداشتن شغل را از مشكلات جوانان عنوان نمود و اظهار داشت: متاسفانه جوانی كه علاقه مند است برای حل مشكلات موجود اقدامی انجام دهد، با واكنش های نامناسب از جانب كارشناسان مواجه می گردد كه اعلام می كنند وظایف آنان تنها بیان مشكلات است و خود جوانان باید به دنبال راهكار باشند.
وی با اشاره به شرایط جوانان در جوامع توسعه یافته و اروپایی اضافه كرد: در اروپا برای هر جوان 18 ساله با هدف آشنایی با فرهنگ كشورهای مختلف، امكان سفر به كل اروپا به صورت مجانی فراهم می گردد.
سفاریان اظهار نمود: در كانادا هم گروه های جوان در حوزه های مختلف شكل می گیرد، به صورت مثال یك كارگروه جوان مخصوص افراد با نیازهای ویژه معلولان برای مناسب سازی شهر تصمیم گیری می كند و راهكارهایی را در این حوزه عرضه می كند اما متاسفانه چنین خلاءهایی در ایران وجود دارد و جوان نمی تواند چنین امكاناتی داشته باشد.
این فعال اجتماعی حوزه جوانان با اشاره به اینكه جوان از لحاظ درونی دچار بحران های خاص است، اظهار داشت: متاسفانه به جوان فرصتی برای اثبات خود داده نشده و به بهانه های نداشتن مهارت، تخصص، تجربه كنار گذاشته می شوند.
وی اضافه كرد: مسئولان هر چقدر در حوزه جوانان برنامه ارائه نمایند اما فكر و دیدگاه آنان را نسبت به جامعه و در جهت دستیابی به امید تغییر ندهند، اقدام اساسی در سطح جامعه نمی توان انجام داد.

*چرایی حل نشدن مشكلات جوانان
ابویی مدیرعامل خانه شهریاران جوان در ادامه این نشست و در پاسخ به چرایی حل نشدن مشكلات جوانان، اظهار داشت: متاسفانه تفكر مدیریتی ما جهان شمول نبوده و تمامی اقشار و رده های مختلف سنی را دربرنمی گیرد كه این مورد تبدیل به بی ارادگی و بی تدبیری می گردد.
وی، نبود نماینده جوانان برای بیان نیازها، دغدغه ها و پیگیری مطالبات این قشر در تفكر مدیریتی را یك نقص دانست و اضافه كرد: مسئولان به علت درگیرنبودن با مشكلات جوانان، آنها را از خود بیگانه می دانند و مطالبه گری در این زمینه صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به اینكه در حوزه مدیریت شهری درباره موش و هوش شهری صحبت و تصمیم گیری می گردد اما مبحث جوان مورد توجه قرار نمی گیرد، اظهار نمود: در هیچ دوره ای از مدیریت شهری بودجه ای به حوزه جوانان اختصاص نیافته و این قشر مورد توجه قرار نگرفته است.
ابویی اظهار داشت: جوانان در جامعه امروز به دور از دغدغه های متفاوت به دنبال آرامش و مكانی متفاوت برای گردهم آمدن هستند و بنابراین به كافه ها و سفره خانه ها گرایش پیدا می كنند. به عقیده من نهضت اجتماعی آینده شهرها را كافی شاپ ها رقم خواهد زد كه متاسفانه رویكردها و كاركردهای سیاسی هم پیدا می كند.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان با اشاره به اینكه جامعه امروز سیاست زده است، اضافه كرد: مدیران در كشور صرفا برپایه گرایش های سیاسی و جناحی به كار گمارده می شوند و چنین افرادی كه مسئله شان سیاست، جناح و منافع است، جزیره ای عمل كرده و نمی توانند مطالبات جوانان را پیگیری و مشكلات آنان را حل كنند.
وی با اشاره به نبود نگاه ماتریسی و زنجیروار در برنامه ریزی كلان كشور اظهار نمود: مسائل جوانان را باید در تعامل با نهادهای دیگر همچون آموزش و پرورش و صدا و سیما مورد توجه قرار داد و حل كرد، اما متاسفانه آموزش و پرورش دست یك جناح و دانشگاه دست جناح سیاسی دیگر است.
ابویی، مهمترین مشكل حال حاضر را نبود نقشه راه دانست و اظهار داشت: متاسفانه مبحث جوانان در حد شعار باقی مانده و تفاسیر متفاوتی از این قشر می گردد كه آنان آزادی نداشته و از لحاظ دینی بی هویت شدند و به عقیده من، در حقیقت كسی حاضر نیست مشكلات جوانان را حل كند.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان اضافه كرد: بعنوان مثال در حوزه مدیریت شهری گفته می گردد مقرر است از ظرفیت جوانان بهره مند شویم كه این مورد تنها در برگزاری همایش و جشن محدود می گردد اما زمانی كه می گوییم شرایط مناسبی است تا در یك پروژه عمرانی از مهارت و توانایی جوانان بهره مند شویم، اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به اینكه امروز توانمندسازی، كارآموزی و كارورزی در هیچ بخشی صورت نمی گیرد، اظهار نمود: تربیت و آموزش با سن بسیار مرتبط می باشد، توانمندسازی باید از خانواده آغاز شود و در مدرسه و دوره های بعدی آموزشی ادامه پیدا كند و نمی توان این دوره آموزشی را به پس از دانشگاه اختصاص داد.
ابویی با اشاره به برنامه های خانه شهریاران جوان در جهت ارتقای توانمندی جوانان اظهار داشت: این نهاد در حوزه های تئوری، دانشی، بینشی و مهارتی به جوانان آموزش هایی را با مبحث های آشنایی با شهر، نقش و وظایف آنان بعنوان شهروند مسلمانی كه در یك شهر اسلامی زندگی می كنند، عرضه می كند.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان، اعتمادسازی را یكی از پایه های جدی انسجام جامعه دانست و اضافه كرد: اگر این اعتماد منجر به رضایت و مشاركت نشود، انسجام جامعه در ابعاد مختلف بخصوص در حوزه اخلاقی از بین می رود، برپایه بررسی های انجام شده، میزان اعتماد اجتماعی در شهر تهران زیر 10درصد است و این یعنی فاجعه، رضایت از دیدگاه مردم در شهر تهران به معنای بدبینی و ناامیدی است.
وی با اشاره به اینكه به دنبال بروز نارضایی در جامعه مشاركت در هیچ امری وجود ندارد و فرد دچار بحران های روحی و روانی می شود، اظهار نمود: نخستین بروز این بحران در حوزه اخلاق است و امروز می بینیم اخلاق اجتماعی و ارزش های معنوی از كلانشهرها دور می گردد كه در این شرایط با انواع صدمه ها در قشرها و سنین مختلف بخصوص در جوانان مواجه خواهیم بود.
ابویی، رهبری اخلاقی جوانان را چالش امروز جامعه دانست و اظهار داشت: همه امور فقط در لحظه برای این قشر اهمیت داشته و آنان به دنبال هر چیزی هستند كه مسئله شان را حل كنند.

* چگونگی شكل گیری دبیرخانه صلح شهری
در ادامه این نشست خلقی مدیر باشگاه جوانان شهر و مشاور خانه شهریاران جوان به چگونگی شكل گیری دبیرخانه صلح شهری پرداخت و اظهار داشت: صلح شهری به معنای شهری است كه دارای امنیت اجتماعی بالا و حداقل صدمه ها باشد و اركان مختلفی برای دستیابی به این شهر وجود دارد و دولت، اقشار، نهادها، تشكل ها و سازمان های مختلف مردم نهاد فعال در حوزه مسائل شهری و جوانان، باید نقش های مختلفی را در جامعه ایفا كنند.
وی، محلات را بعنوان پایلوت برای تغییر در جامعه قلمداد كرد و اضافه كرد: محلات با عنایت به كمبودها از امكانات و ظرفیت هایی هم برخوردار می باشند كه می توان با همكاری افراد دغدغه مند ساكن در محلات، سازمان های مردم نهاد و دولت، مشكلات و صدمه ها را در حوزه های اجتماعی، محیط زیستی و فردی، شناسایی كرده و آنها را با متخصصان در بین گذاشت تا راه حل های مناسبی را برای حل مشكلات ارائه نمایند.
مشاور خانه شهریاران جوان، فرد را مهمترین عامل اثرگذار برای تغییر در جامعه دانست و اظهار نمود: باید به افراد جامعه به خصوص جوانان آموزش های لازم داده شود و آنان را با نقش و وظایف خود در قبال شهر آشنا كرد.
خلقی با اشاره به اینكه جوانان بدون شناخت از نقش خود ضمن سهم خواهی، از شهر و مسئول انتظار دارند، اضافه كرد: متاسفانه آنان مطالبه گری را درست نمی دانند، تلاش دارند به هر قیمتی به جایگاهی كه می خواهند برسند در این شرایط دچار اضطراب و استرس شده و در صورت دست نیافتن به هدف خود ناامید و ملول می شوند و به خود، دیگران و جامعه صدمه می رسانند.
وی با اشاره به عضویت سازمان های مردم و انجمن هایی همچون جمعیت هلال احمر، انجمن محیط زیست و جامعه شناسی در كارگروه صلح شهری اظهار داشت: زمانی كه جوانان را در كارگروه های صلح شهری با نقش خود آشنا می نماییم، آنان ضمن بیان مسائل شهر، راهكار عرضه كرده و با كمك افراد دیگر می توانند مسائل را حل كنند كه به عقیده من شرایط بهتری در جامعه رقم خواهد خورد.


*طراحی دوره آموزشی سلامت پایدار، توسعه پایدار
ناصری در ادامه با اشاره به تدوین طرح درس و دوره آموزشی سلامت پایدار، توسعه پایدار اظهار داشت: این طرح درس در سازمان مركزی دانشگاه آزاد به ثبت رسیده و در واحد تهران شمال تدریس می گردد كه برای افرادی كه این دوره آموزشی را می گذرانند، گواهی نامه معتبر تعلق می گیرد.
وی اضافه كرد: براین اساس افرادی كه در كارگروه صلح فردی شركت كرده و دوره آموزشی سلامت پایدار، توسعه پایدار هم برگزار می گردد كه این افراد هم در انتها گواهی نامه دریافت می كنند.

*حوزه اجتماعی فرهنگی نیازمند مدیر سیاسی نیست
ابویی در ادامه این نشست با اشاره به اینكه حوزه اجتماعی، فرهنگی و به خصوص حوزه جوانان نیازمند مدیر سیاسی نیست، اظهار نمود: در حوزه جوانان مدام از واژه ها و مفاهیم مختلفی استفاده می نماییم كه باید به جوان خوش بگذرد، جوان احساس آزادی كند و... اما به این مورد توجه نمی نماییم كه این برنامه ها و مبحث ها بدون آگاهی و دانش سبب صدمه رساندن به هویت جوانان می گردد.
وی با اشاره به اینكه توسعه اجتماعی جزء برنامه همه مسئولان است، اظهار داشت: متاسفانه ما در به كاربردن واژه ها، انجام فعالیت ها و برنامه ریزی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... مدگرا هستیم و حتی نسبت به جوانان به صورت مدگرایی عمل می گردد.
مدیرعامل خانه شهریاران جوان با اشاره به اولویت داشتن توسعه فردی بر توسعه اجتماعی اضافه كرد: در حوزه های جوانان، فرهنگی و اجتماعی و اگر توسعه فردی صورت گرفت، سایر بخش های جامه هم توسعه پیدا می كنند اما ما متاسفانه نهاد خانواده و آموزش و پرورش را رها كردیم و می گوییم كه چرا توسعه فردی، اجتماعی و.... رخ نمی دهد، چرا شهر انقدر بی اخلاق است؟ چرا انقدر جامعه ما مردم دروغگو شدند؟ و....
ابویی اضافه كرد: امروز نهادهای مربوط به توسعه فردی كاملا از هم پاشیده شدند و برنامه ندارند و متاسفانه به سمت مسائل جاری و كارمندی و منابع انسانی گرایش پیدا كردند و مسئله جدی دارند.
خلقی در ادامه اظهار داشت: خانواده مسئله را نمی بیند و فكر می كند همه چیز عالی است و این اتفاق بدی است، ما ظاهر همه چیز را می بینیم و نمی خواهیم به صورت عمیق مسائل را باور نماییم.
وی اضافه كرد: والدین احساس می كنند كه فرزند آنان در معرض و یا دچار هیچ آسیبی نیست و تمام صدمه ها و مشكلات برای دیگران است در صورتی مشكلات سهم همه ما است و همه باید چنین مشكلاتی را باور نماییم، راجع به آنها فكر كرده و راه حل پیدا نماییم.

*جوانان امید خویش را از دست ندهند
ناصری مدرس دانشگاه، هم در ادامه این مباحث با اشاره به انگیزه قدرت در بین مسئولان اظهار داشت: مسئولان حاضر نیستند صندلی ها و كرسی های خویش را ترك كنند و ما هم نمی توانیم این مورد را نادیده بگیریم، با این وجود جوانان باید تلاش كنند امیدوار باقی مانده و با ارتقای سطح سلامت از لحاظ جسمی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی، از بحران ها عبور كنند.
سفاریان فعال اجتماعی حوزه جوانان هم در انتها این نشست، به كاربردن و سخن گفتن از مفاهیمی همچون صلح مثبت، صلح شهری، حكمروایی خوب شهری با تاكید بر جوانان را مناسب ارزیابی كرد و اظهار داشت: برپایه عقیده «یوهان گلتونگ» پدر مطالعات صلح، صلح مثبت به معنای تولید جامعه ای است كه همه آحاد از آن نفع برده و دچار صدمه نشوند.
وی اظهار داشت: مبحث صلح شهری هم مبین این مفاهیم است و كمك می نماید همه افراد جامعه كه جوانان هم شامل می شود، دیده و شنیده شوند و بتوانند سخنان و مطالباتشان را بیان كنند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با كانال مركز املاك استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
تهرام/7245**1625


5.0 / 5
4695
1396/12/26
15:36:56
تگهای خبر: توسعه , تولید , خانه , كارگر
این پست مرکز املاک را می پسندید؟
(1)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین