مدیر طرح های اجتماع محور بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اعلام كرد:

ادامه روند كاهش جمعیت روستایی كشور در ۱0 سال آینده

ادامه روند كاهش جمعیت روستایی كشور در ۱0 سال آینده مركز املاك: مدیر طرح های اجتماع محور بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به اینكه در صورت ادامه روند كنونی كاهش جمعیت روستایی كشور در ۱0 سال آینده از 22 درصد كل جمعیت به ۱8 درصد كاهش پیدا خواهد كرد، افزود: از دلیلهای كاهش جمعیت 22 میلیونی روستایی كشور، نبود فرصت های شغلی برابر در روستاها و در نتیجه مهاجرت به شهرها بوده است.


به گزارش مركز املاك به نقل از ایسنا، مرتضی نیازی در جریان بازدید خبرنگاران از برخی از پروژه های محرومیت زدایی در شهرستان بیجار استان كردستان اظهار نمود: بتازگی بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) چالش ها و فرصت های حوزه اشتغال را بررسی نموده كه اصلی ترین چالش پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت بوده است.
وی ادامه داد: كم بودن بهره وری نیروی كار و افزایش مهاجرت روستاییان به مناطق شهری برای دسترسی به اشتغال از دیگر چالش های مورد بررسی در حوزه اشتغال است.
مدیر طرح های اجتماع محور بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به اینكه بار تكفل (نسبت تعداد افراد غیرشاغل به تعداد افراد شاغل در خانواده) با عنایت به آمار سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران ۳.۴ است خاطرنشان كرد: میانگین بار تكفل در كشورهای خارجی ۲.۳، در كشورهای آسیایی ۲.۲ و در چین كه یكی از عوامل پیشرفت این كشور بشمار می رود ۱.۸۵ است.
وی با اشاره به اینكه آمار بار تكفل ایران نشان از خالی بودن ظرفیت عظیمی در كشور است، عنوان كرد: مقایسه آمار بهره وری ایران با كشورهای دیگر نیز وضعیت مطلوبی ندارد و متاسفانه فرصت های شغلی به صورت نامتوازن بوجود آمده اند.
وی با اشاره به اینكه اولویت اشتغالزایی در صنعت است و از ظرفیت روستاها استفاده نشده است، تصریح كرد: نبود الگویی سازگار با كسب وكارهای روستایی و عدم پیشبینی سازوكارهای اجرایی از عواملی است كه سبب عدم بهره از ظرفیت روستاها در بحث اشتغالزایی شده است.
مدیر طرح های اجتماع محور بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بر مبنای لطمه شناسی ها و پژوهش های صورت گرفته در این عرصه مدلهای اجرایی در چارچوب آئین نامه های سحاب، آفتاب و آسمان پیشبینی كرده است.
وی با اشاره به اینكه طرح های اشتغال روستایی استان كردستان اجتماع محور و بنگاه محور است اظهار نمود: در این طرح ها علاوه بر تولید، بحث بازاریابی و استقرار زنجیره های عرضه را پیشبینی و مبادرت به تامین منابع مالی كردیم اما اصل كلی را بر آن بنا نشده است.
نیازی با اشاره به اجرای ۱۰ هزار طرح اشتغالزایی پارسال اضافه كرد: ۲۰۰ طرح از این تعداد در استان كردستان انجام شده است كه برنامه ها برای سالجاری اجرای ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی در كشور است.
وی با بیان استاندارسازی مدلهای كسب وكار در چارچوب كتابچه های مهتاب خاطرنشان كرد: به منظور استانداردسازی محصولات تولیدی و مراحل انجام كار مبادرت به چاپ ۶ كتابچه مهتاب كرده ایم كه امسال نیز ۱۰ كتابچه دیگر به آن اضافه خواهد شد.
مدیر طرح های اجتماع محور بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به اجرای طرح اشتغالزایی اجتماع محور در شهرستان بیجار عنوان كرد: با عنایت به شناسایی مناطق محروم كشور مطابق اطلس مناطق محروم كشور، مبادرت به پرداخت ۳۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید دام در روستای گوندك شهرستان بیجار و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات برای راه اندازی تعمیرگاه در روستای خودلان كرده ایم.
او در آخر با اشاره به اینكه در سالجاری به بیشتر از ۵۰ روستای شهرستان بیجار در بحث اشتغال روستایی پایدار ورود پیدا خواهیم كرد خاطرنشان كرد: پرداخت دو فقره تسهیلات ۱۰ و ۱۲ میلیون تومانی به كارگاه تولید فرش آهنی در روستای خودلان شهرستان بیجار و پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برای پرورش شترمرغ در روستای خسروآباد شهرستان بیجار از دیگر اقدامات بنیاد بركت در كردستان است.
مسئول روابط عمومی بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: سال قبل ۱۰ هزار طرح اشتغالزایی با ۴۰ هزار فرصت شغلی در چارچوب طرح سحاب در مناطق محروم به راه افتاده است.
به گزارش مركز املاك به نقل از ایسنا، حمیدرضا زمانی در جریان بازدید از برخی از پروژه های بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان كردستان اظهار نمود: در جهت سیاست های ابلاغی از جانب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد بركت نهضت اشتغالزایی را در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته بر مبنای ظرفیت های محلی راه اندازی كرده و به شكل جدی در دست اقدام است.
وی ادامه داد: بنابراین بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) الگوها و طرح هایی را از راه كمیته تحقیق و توسعه ی این بنیاد، برای اشتغالزایی پایدار و ایجاد فرصت های كسب وكار طراحی نموده است.
مسئول روابط عمومی بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به اینكه تمام فعالیت های كمیته تحقیق و توسعه این بنیاد مبتنی بر پژوهش و توسعه كاربست های مشخص و مطالعاتی است خاطرنشان كرد: این كمیته بر پایه ی انجام مطالعه مبانی نظری و تطبیقی، لطمه شناسی اقدامات ملی و بررسی اقدامات بین المللی در عرصه كاهش فقر و محرومیت زدایی با عنایت به اسناد فرادست نظیر سیاست های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، برای نخستین بار دركشور، مبادرت به طراحی سه مدل توسعه مناطق محروم و روستایی آسمان، سحاب و آفتاب نموده است.
وی با تشریح طرح سحاب عنوان كرد: این طرح در قالب ظرفیت های محلی، در ابتدا زمینه های ایجاد كسب وكار تعیین و بعد از سنجش اهلیت فنی افراد، فرآیندهای تامین منابع و ستاندن مجوزهای قانونی طی می شود.
زمانی با اشاره به اینكه بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سال قبل ۱۰ هزار طرح اشتغالزایی را با ۴۰ هزار فرصت شغلی بوجود آورده است افزود: بخش اعظمی از این كارها در چارچوب طرح سحاب در مناطق محروم راه اندازی شده و برای سالجاری عملیاتی كردن ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی با ۷۲ هزار فرصت شغلی با اولویت مناطق سیل زده و در ۲۶ استان، ۱۵۵ شهرستان و ۶ هزار روستا در دستور كار است.
وی با اشاره به آئین نامه ی سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی تصریح كرد: طرح آسمان بر تمام ابعاد معیشتی جوامع تمركز می نماید و بعد از سنجش میزان هر یك از آن ابعاد، با بهره گیری عاملیت مستقیم اعضای جوامع محلی، مبادرت به توسعه عوامل اثرگذار بر معیشت می كند.
مسئول روابط عمومی بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: در طرح آفتاب با تمركز بر دو بعد توانمندسازی اعضای جوامع محلی و تكمیل زنجیره های مربوط به كسب وكار، زمینه فقرزدایی ار فراهم می آورد و طی اقدامی مشاركتی هم در بخش سرمایه گذاری و هم مدیریتی كسب وكاری متوسط را شكل می دهند.
وی اظهار نمود: بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرارداد ساخت ۵۰ مدرسه بركت را با ۲۶۵ كلاس درس و اعتباری بالغ بر ۲۳۴ میلیارد ریال در مناطق محروم استان كردستان منعقد كرده كه از این تعداد ۳۶ مدرسه افتتاح و به بهره برداری رسیده است.




منبع:

1398/04/29
18:35:13
5.0 / 5
3944
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین